16 Ocak 2016 Cumartesi

Gaziantep Valiliği’nden Yeni Nesil Ehliyet Açıklaması


İşte Gaziantep Valiliği’nin açıkladığı ehliyetini değiştirmek isteyenin yapması gerekenler ve istenen evraklar.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı olan Yönetmelikte yapılan değişiklikte; yeni sürücü belgesi sınıfları, geçerlilik süreleri, sürücü belgesi alacaklarda aranacak yaş, deneyim ve hükümlülük şartları yeniden belirlenmiş ve yeni sürücü belgelerinin düzenlenmesi işlemlerine 01.01.2016 tarihinden itibaren başlanmıştır.
 
Yeni tip sürücü belgesi almak ve eski sürücü belgelerini (kayıp olanlar dâhil) değiştirmek isteyen vatandaşlarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün http://surucurandevu.egm.gov.tr internet adresinden istedikleri herhangi bir trafik tescil biriminden randevu alarak müracaatlarını yapabileceklerdir.
 
Yeni tip sürücü belgeleri, Sürücü Belgesi Tanzim Merkezinde tanzim edilecek olup, müracaatçıya veya belirlediği kişiye posta yoluyla gönderilerek, yurtiçindeki MERNİS veya beyan adreslerinde teslim edilecektir.  
 
Teslim edilemeyen gönderi, PTT işyerinde 7 (yedi) gün süre ile bekletilecek, bu sürenin sonunda teslim edilemeyen sürücü belgesi, müracaat edilen Tescil birimine iade edilecektir. Bu şekilde iade olan sürücü belgeleri vatandaşlarımız tarafından müracaat ettikleri tescil biriminden teslim alınacaktır.
 
Eski tip sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geçerli olacaktır.  Eski sürücü belgelerinin (kayıp olanlar dâhil) değiştirme işlemleri 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanacaktır. 31.12.2020 tarihine kadar değiştirilmeyen eski sürücü belgeleri geçersiz sayılacaktır.  
 
Vatandaşlarımızın sürücü belgesi müracaatlarında hazırlaması gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.
 
YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ
 
İlk Defa Sürücü Belgesi Verilmesi İşlemleri
 
• Sürücü Belgesi Dosyası (Şoförler odasından)
• Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
• Sürücü Sağlık Raporu (Resmi ya da özel sağlık kuruluşlarından alınabilecektir. 2016 yılında alınan raporlar bakanlıkça belirlenen yeni formatta olacaktır.)
• Sürücü belgesi harcı makbuzunun aslı (2015 yılında ödenmişse 2016 farkı ödenecektir), sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli (108,50TL) ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin (20TL) vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuzun aslı. 
• 2 adet fotoğraf (5×6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
• Kan Grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
• Parmak izi kaydına ilişkin belge (belge mevcut değilse, müracaattan önce emniyet müdürlüğü B blok parmak izi ünitesinde parmak izi kaydı veya kontrolü yaptırılacaktır.)
• http://surucurandevu.egm.gov.tr internet adresinden randevu alınacaktır.
Eski Sürücü Belgelerinin (Zayi Olanlar Dâhil) Değiştirme İşlemleri 
 
• Eski sürücü belgesi 
• Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
• Sürücü sağlık raporu (Resmi ya da özel sağlık kuruluşlarından alınabilecektir. 2016 yılında alınan raporlar bakanlıkça belirlenen yeni formatta olacaktır.)
• 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz. 
• 2 adet fotoğraf (5×6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.
• Parmak izi kaydına ilişkin belge (belge mevcut değilse, müracaattan önce emniyet müdürlüğü B blok parmak izi ünitesinde parmak izi kaydı veya kontrolü yaptırılacaktır.)
• http://surucurandevu.egm.gov.tr internet adresinden randevu alınacaktır.
 
   Fark İşlemleri  (Sınıf Ekleme)
 
• Sürücü belgesi dosyası hariç, ilk defa sürücü belgesi verilmesi işlemlerinde istenilen belgeler fark işlemlerinde de istenir.
• Eski tip sürücü belgesinin yanı sıra yeni bir (fark) sürücü sertifikasını da ibraz ederek yeni tip sürücü belgesine dönüştürmek için müracaat edenler, fark sertifikası harç bedelinin yanı sıra, indirimsiz değerli kâğıt bedeli ve hizmet bedelini tam olarak ödeyeceklerdir. 2016 yılı için 108,50+20=128,50 TL
 
Yeni tip sürücü belgesinin zayi ve yıpranma nedeniyle yenileme işlemleri
 
• Dilekçe
• Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
• Sürücü Sağlık Raporu (Resmi ya da özel sağlık kuruluşlarından alınabilecektir. 2016 yılında alınan raporlar bakanlıkça belirlenen yeni formatta olacaktır.)
• 2 adet fotoğraf (5×6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
• Zayi değilse mevcut sürücü belgesi
• Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin (2016 yılı için 108,50+20=128,50 TL) vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz.
 
Yabancı sürücü belgesinin ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi işlemleri
 
•  Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi
•  Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
•  Sürücü belgesi dosyası
•  Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
•  Sürücü sağlık raporu (Resmi ya da özel sağlık kuruluşlarından alınabilecektir. 2016 yılında alınan raporlar bakanlıkça belirlenen yeni formatta olacaktır.)
• Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
• 2 adet fotoğraf (5×6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.
• Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi (yurtdışından alınmış ise denklik belgesi ile birlikte)
• Parmak izi kaydına ilişkin belge (belge mevcut değilse, müracaattan önce emniyet müdürlüğü B blok parmak izi ünitesinde parmak izi kaydı veya kontrolü yaptırılacaktır.)
• http://surucurandevu.egm.gov.tr internet adresinden randevu alınacaktır.
 
Harç bedeli ile değerli kâğıt bedeli aynı makbuzda yer alabilir, ancak hizmet (vakıf payı) bedeli makbuzu ayrı olacaktır. 
 
İnternet bankacılığından ödenen harç, değerli kâğıt ve vakıf payı bedellerine ait belgeler, ilgili banka şubesince imzalanıp “tahsil edilmiştir” kaşesi basılmış olarak ibraz edilmesi durumunda kabul edilecektir.
 
Stajyer sürücülük, yeni sürücü belge sınıfları ile kullanmaya yetkili oldukları araçlar ve belgelerin geçerlilik süreleri ile diğer konularda ayrıntılı bilgilere www.asbis.gov.tr ve http://surucurandevu.egm.gov.tr ulaşılabilmektedir.  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder